0894 342 144

гр. Шумен, ул. Тракия 16

ПОН - ПЕТЪК: от 12:30 до 20:00
СЪБ: Почивен ден / Рождени дни
НЕД: Почивен ден / Рождени дни

Подкрепа чрез оборотен капитал – НАП

ПРОЕКТ “ПОДКРЕПА ЧРЕЗ ОБОРОТЕН КАПИТАЛ ЗА МСП, ЗАСЕГНАТИ ОТ ВРЕМЕННИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ, ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ ОТ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ (НАП)”

На 02.04.2021 г. „Данканич” ООД стартира изпълнението на проект

№ BG16RFOP002-2.095-6590 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура BG16RFOP002-2.095 -„Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временни противоепидемични мерки”.

Обща стойност:  1 113.42 лв. , от които 946.41 лв. европейско и 167.01 лв. национално съфинансиране.

Начало:28.01.2021 г.

Край:28.04.2021

Основната цел на проектното предложение е осигуряване на оборотен капитал за регистрираните в Република България микро, малко и средни предприятия, засегнати от временните противоепидимични мерка, за преодоляване на икономическите последици.

ПРОЕКТ “ПОДКРЕПА ЧРЕЗ ОБОРОТЕН КАПИТАЛ ЗА МСП, ЗАСЕГНАТИ ОТ ВРЕМЕННИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ, ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ ОТ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ (НАП)”

На 23.04.2021 “Данканич” ООД стартира изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.095-6590/BG16RFOP002-2.097-1965

BG16RFOP002-2.097 – „Предоставяне на допълнителна

информация във връзка с продължаване на подпомагането по процедура BG16RFOP002-2.095

„Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“

Обща стойност:   2 338.18 лв. , от които  1 987.45 лв. европейско и 350.73 лв. национално съфинансиране.

Начало:23.04.2021 г.

Край:23.07.2021 г.

Основната цел на проектното предложение е осигуряване на оборотен капитал за регистрираните в Република България микро, малко и средни предприятия, засегнати от временните противоепидимични мерка, за преодоляване на икономическите последици.